Header
 

Gaia Health heeft als missie om voedingssuplementen die gericht zijn op de biomedische aanpak bij autisme spectrum stoornis aan te bieden voor betaalbare prijzen. Tevens zien we het als onze plicht om mensen te informeren over de mogelijkeden die er zijn op biomedisch gebied. Voor meer informatie hierover zie de volgende facebookgroep. www.facebook.com/groups/146535178859527

Bij Gaia Health gaan we ervan uit dat er een verschil bestaat tussen genetisch autisme en degeneratief autisme. Degeneratief autisme betekent dat een kind "gezond" wordt geboren en dat de klachten pas later komen. Degeneratief autisme kan ontstaan bij al (prikkel)gevoelige kinderen die in aanraking komen met chemische stoffen en immuunsurpressor zoals vaccinaties, antibiotica e.d. Volgens onze visie behoren de meeste kinderen met autisme tot de laatste groep. 

Wij zijn geen artsen of therapeuten. De informatie die op de website te vinden is, is ontstaan door onze persoonlijke zoektocht naar genezing. En dit willen wij graag delen, omdat wij denken dat er in Nederland veel te weinig aandacht aan wordt besteed.  

Als u vragen heeft, dan horen wij graag van u. info@gaiahealth.nl

The first wealth is health, Ralph Waldo Emerson